Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Kultury "PRAGA" w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

ul. Sawinkowa 2, 03-474 Warszawa

 

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Specjalista ds. kadr i płac

(umowa na zastępstwo ½ etatu)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku ds. kadr i płac;
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy oraz przepisów wykonawczych;
 • znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych;
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów: Płatnik;
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office;
 • umiejętność planowania oraz organizacji pracy;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

UWAGA! Preferowane będzie doświadczenie, w wyżej wymienionym zakresie, w zatrudnieniu/działalności związanej z obsługą instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego lub edukacji.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja  akt osobowych pracowników DK „Praga”,
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą oraz sporządzanie listy płac pracowników DK „Praga”;
 • opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych umów;
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie dyspozycji przelewów do ZUS, sporządzanie korekt deklaracji do ZUS
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS;
 • wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem;
 • wykonywanie czynności z zakresu ochrony pracy;
 • prowadzenie i przyjmowanie wpłat związanych z działalnością statutową DK Praga (opcjonalnie)
 • prowadzenie oraz księgowanie kasy fiskalnej (opcjonalnie)

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na zastępstwo) na 1/2 etatu;
 • pracę w siedzibie DK Praga przy ul. B. Sawinkowa 2 w Warszawie;
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem maila „Praca: Specjalista KiP” do 7.09.2018 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu tej rekrutacji zgodnie z art. 23. 1.1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 ze zm).”

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu, tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 566
Utworzono dnia: 19.02.2018

Historia publikacji

 • 20.08.2018 08:28, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy
 • 20.08.2018 08:27, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy
 • 20.07.2018 11:10, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy