Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Kultury "PRAGA" w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa

 

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy


26.06.2019

Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalista ds. projektowych

(umowa na zastępstwo)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
 • znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach/projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych;
 • umiejętność zarządzania budżetami;
 • umiejętność negocjowania i sporządzania umów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office;
 • gotowość do pracy także w weekendy,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Główne obowiązki:

 • poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektu;
 • realizacja i koordynacja projektów;
 • rozliczanie projektów, monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
 • bieżące śledzenie rynku pod kątem obowiązujących przepisów, wytycznych, mających wpływ na pozyskiwanie nowych i realizację aktualnych projektów;
 • współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektów (urzędy, jednostki nadzorujące, instytucje i inne);
 • współpraca z wykonawcami, artystami, sponsorami, partnerami oraz innymi jednostkami w trakcie realizowania projektów;
 • generowanie kreatywnych pomysłów i inicjowanie nowych form działań projektowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa z możliwością przedłużenia umowy,
 • ciekawą pracę na pełen etat w gronie fantastycznych ludzi,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. projektowych” do dnia 10 lipca 2019r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.
 • Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c) . Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 

 


19.02.2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Specjalista ds. kadr i płac

(umowa na zastępstwo ½ etatu)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku ds. kadr i płac;
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy oraz przepisów wykonawczych;
 • znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych;
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów: Płatnik;
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office;
 • umiejętność planowania oraz organizacji pracy;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

UWAGA! Preferowane będzie doświadczenie, w wyżej wymienionym zakresie, w zatrudnieniu/działalności związanej z obsługą instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego lub edukacji.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja  akt osobowych pracowników DK „Praga”,
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą oraz sporządzanie listy płac pracowników DK „Praga”;
 • opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych umów;
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie dyspozycji przelewów do ZUS, sporządzanie korekt deklaracji do ZUS
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS;
 • wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem;
 • wykonywanie czynności z zakresu ochrony pracy;
 • prowadzenie i przyjmowanie wpłat związanych z działalnością statutową DK Praga (opcjonalnie)
 • prowadzenie oraz księgowanie kasy fiskalnej (opcjonalnie)

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na zastępstwo) na 1/2 etatu;
 • pracę w siedzibie DK Praga przy ul. B. Sawinkowa 2 w Warszawie;
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem maila „Praca: Specjalista KiP” do 7.09.2018 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu tej rekrutacji zgodnie z art. 23. 1.1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 ze zm).”

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu, tylko z wybranymi kandydatami.

 

 


 

Informacje

Liczba wyświetleń: 699
Utworzono dnia: 19.02.2018

Historia publikacji

 • 26.06.2019 10:52, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy
 • 11.06.2019 13:00, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy
 • 11.06.2019 12:52, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy