Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Kultury "PRAGA" w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa

 

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy

 

27.09.2019

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Specjalista ds. kadr i płac

(umowa na dłuższe zastępstwo)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku ds. kadr i płac;
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy oraz przepisów wykonawczych;
 • znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych;
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów: Płatnik, Optima;
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office;
 • umiejętność planowania oraz organizacji pracy;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

UWAGA! Preferowane będzie doświadczenie, w wyżej wymienionym zakresie, w zatrudnieniu/działalności związanej z obsługą instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego lub edukacji.

 

Główne obowiązki:

 • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja  akt osobowych pracowników DK „Praga”,
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą oraz sporządzanie listy płac pracowników DK „Praga”;
 • opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych umów;
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie dyspozycji przelewów do ZUS, sporządzanie korekt deklaracji do ZUS
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS;
 • wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem;
 • wykonywanie czynności z zakresu ochrony pracy;
 • prowadzenie i przyjmowanie wpłat związanych z działalnością statutową DK Praga (opcjonalnie)
 • prowadzenie oraz księgowanie kasy fiskalnej (opcjonalnie)

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na dłuższe zastępstwo) na cały etat (opcjonalnie: na pół etatu);
 • ciekawą pracę w gronie fantastycznych ludzi,
 • pracę w siedzibie DK Praga przy ul. Dąbrowszczaków 2 w Warszawie;
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem maila „Praca: Specjalista KiP” do 20 października 2019 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

•           Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

•           Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

•           Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c) . Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu, tylko z wybranymi kandydatami.

  

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 858
Utworzono dnia: 19.02.2018

Historia publikacji

 • 27.09.2019 13:48, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy
 • 11.09.2019 10:02, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy
 • 11.09.2019 09:11, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy